Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

„Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban”

Dorothy Law Hotte
„Hétszínvirág” Helyi Óvodai Nevelési program alapján dolgozunk Kecel Város Önkormányzat Óvodájában. Intézményünk 4 óvodából és 1 bölcsődéből áll.
 Az óvodába három éves kortól, bölcsődébe a törvény előírásainak megfelelően veszünk fel gyerekeket. A 4 óvodából egy nemzetiségi-cigány óvoda, ahol a gyerekek egyéni fejlesztést is kapnak. 
Óvodapedagógusaink, kisgyermek nevelőink, dajkáink szakképzettek, az intézményben több gyógypedagógus-óvodapedagógus is dolgozik, aki a gyerekek speciális szükségleteit, problémáit tudja szakszerűen ellátni, megoldani.
Óvodáink a város különböző pontján, falusias környezetben találhatóak. Mindegyik jól felszerelt, megfelelő komforttal rendelkezik. Barátságos, esztétikus csoportszobákkal, hatalmas, jól felszerelt, füves játszóudvarokkal várjuk óvodába, bölcsődébe a gyerekeket. 
Városunk múltjának értékeit szem előtt tartva, állandó, igazi, emberi értékeket kívánunk közvetíteni. Valljuk, hogy minden gyerek egyszeri, egyedi és megismételhetetlen individuum. A gyermeki személyiségből, legtermészetesebb megnyilvánulásból – a játékból kiindulva, annak elsődlegességét szem előtt tartva fejlesztjük őket. Nyugodt, családias légkört biztosítunk, amelyben a gyerekeket szeretet, megbecsülés és tisztelet övezi.
Gyermekközpontú óvodai nevelésünk lehetővé teszi a gyerekek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlődését, elősegíti testi, szociális és értelmi képességeik egyéni alakulását, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. Úgy kerülnek iskolába, hogy elérik az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Tudjuk, hogy nevelőmunkánk csak akkor hatékony, ha tetteinket a hitelesség jellemzi, személyiségünkből a feltétel nélküli szeretet sugárzik, érvényesül az elkötelezettség, a csapatmunka és a partnereinkkel folytatott szoros együttműködés.

Hol fogunk találkozni?

A hozzánk járó gyermekek kiválóan felszerelt udvaron élvezhetik a szabad levegőt.